U Uranie 18, Praha 7, 170 00
+420 725 719 563
petr.hedrlin@3epraha.cz

EDU AKADEMIE

Podpora výuky CAD/CAM ve školách

3E PRAHA EDU AKADEMIE

EDU  AKADEMIE  je nový projekt určený školám k podpoře a inovacím technické výuky na školách. 

Hlavní cíle projektu jsou:

 • podpora inovací a moderních postupů v technické výuce na školách
 • podpora a vzdělávání  pedagogů pro technickou výuku
 • podpora marketingových aktivit škol při propagaci technické výuky

3E Praha EDU Akademie je VIP klub pro učitele škol, kteří ve výuce aktivně využívají námi dodávané CAD/CAM softwary SOLIDWORKS, SKETCHUP, CAMWORKS nebo SURFCAM  a jsou ochotni se podílet na výměně zkušeností s touto výukou. Odměnou jim bude přístup k materiálům, které jsou určené k podpoře výuky a jejich publikování je buď neveřejné nebo zpoplatněné a které zde budou členům EDU Akademie k dispozici zdarma.

Co v EDU AKADEMII najdete

 • tématické plány pro výuku
 • metodiky pro výuku
 • náměty a témata k výuce
 • zadání ročníkových nebo absolventských prací
 • výukové texty a materiály
 • zkušenosti a triky z výuky
 • inspirace k výuce

Pro koho je EDU AKADEMIE

 • škola je aktivním uživatelem EDU licencí, které školám dodáváme (SOLIDWORKS, SKETCHUP, SURCAM…) a používá tyto licence ve výuce s platnou aktualizací a podporou.
 • škola má alespoň jednoho učitele s naším školením pro používaný software.

Setkání učitelů – listopad 2019

Zde najdete informace o proběhlém setkání učitelů  22. – 23. listopadu v Praze na SPŠ Na Třebešíně. Ze stránky je možné stáhnout materiály ze setkání.

CERTIFIKACE CSWA pro studenty

Pro  učitele, kteří  na svých školách pracují jako administrátoři zkoušek CSWA (jejich škola je schváleným akreditačním centrem pro Solidworks) máme připraven bonusový program za jejich úsilí při propagaci a zajišťování certifikací mezi studenty. Za každých 10 studentů, kteří na škole úspěšně složí některou z certifikací (CSWA a vyšší) získají odměnu, kterou chceme ocenit jejich práci.  Prémii pak získá navíc ten učitel, jehož škola bude mít ve sledovaném období (školní rok) nejvíce certifikovaných studentů. Podrobné podmínky představíme na Setkání učitelů a budou součástí informací členské sekce.

Výukové plány

Součástí podpory komunity SOLIDWORKS jsou vytvořené výukové plány odborníky Solidworks, které lze využít, případně upravit, pro svoji výuku. Výukové plány jsou k dispozici v EDU komunitě Solidworks a členové sekce k nim budou mít přístup bez složitého vyhledávání. Některé z nich budou i přeložené do češtiny  pro usnadnění použití.

Příklady a tipy do výuky

Vhodných příkladů pro výuku nemá učitel nikdy dostatek a  tak bude možnost si řadu osvědčených příkladů stáhnout z naší knihovny. Věříme, že to bude i prostor pro vaši výměnu zkušeností a nápadů a že se rádi pochlubíte kolegům svými realizacemi, které se vám ve výuce osvědčily. Přivítáme zejména náměty se vzorovým řešením, které jsou pak neocenitelnou pomůckou pro začínající učitele.  Malý příklad: Definice řezných podmínek nástroje.

Materiály  k výuce

Různé materiály, které jsou dnes k dispozici v internetovém světě,  jsou docela dobře využitelné ve výuce. Ať již jako informační nebo výukové materiály nebo jako doplněk k probírané látce a aktualizace témat. Ne vždy je jednoduché je najít a mnohé jsou vydávány jen pro omezený okruh uživatelů. Chceme vám tyto materiály zprostředkovat a nabídnout vám je do knihovny, odkud je můžete použít pro svoji výuku. I zde bude prostor pro vzájemnou výměnu a sdílení materiálů, které se vám ve výuce osvědčily.

Modely pro využití ve výuce

Nápadů, inspirací a vhodných témat není nikdy dostatek. V naší knihovně najdete řadu modelů pro CAD modelování nebo připravených pro CAM nebo 3D tisk, nebo podrobné návody pro jejich zpracování. Modely budou nejen od odborníků, ale také ze zadání soutěží nebo od vašich kolegů z jejich školní praxe.

Nemáte ještě přístup?

Vyplňte prosím náš registrační formulář. Přístup do EDU AKADEMIE podléhá schválení administrátora. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

REGISTRACE DO EDU AKADEMIE