U Uranie 18, Praha 7, 170 00
+420 602 363 446
josef.sir@3epraha.cz

3D EXPERIENCE pro učitele

Podpora výuky CAD/CAM ve školách

3D EXPERIENCE pro učitele

Máte ve škole licence SOLIDWORKS EDU?  Nové možnosti 3D EXPERIENCE WORKS doplňují SolidWorks desktop licence o možnosti využití platformy 3D EXPERIENCE a jejího nástroje  Cloud Business. Využití platformy 3D EXPERIENCE může přinést do výuky nové nápady a pracovní postupy, zejména komunitní spolupráci, sdílení nápadů a myšlenek, řízení projektů i zkušenosti se správou životního cyklu produktu (PLM).

Výhradně pro školy připravil SOLIDWORKS řešení 3D Designer for Education, které má pomoci školám a učitelům řešit problémy s distanční výukou a očekávaným přerušováním výuky nebo skupinovým vyučováním.

V našich článcích vás postupně seznamujeme s možnostmi využití platformy nejen pro výuku, ale v tomto článku se zaměříme přímo na doporučený přístup učitele, který se rozhodne platformu vyzkoušet.

Podívejte se na inspirativní videa, které vás seznámí s možnostmi 3D EXPERIENCE pro výuku. Nová nabídka Designer for Education, je cloudový produkt určený přímo školám a videa v krátkosti seznámí s hlavními oblastmi.

  • Navigací na platformě 3D EXPERIENCE
  • Vytvářením řídicích panelů pro učebnu
  • Spoluprácí ve třídě s 3D SWYM
  • Hledáním, označováním a používáním dat
  • Projekty, úkoly, úkoly a výstupy
  • Nastavením prostorů pro spolupráci s 3D Space

Učitel na své platformě může pro každou třídu vytvořit komunitu, do které pozve studenty nebo skupiny studentů. Studenti zde mohou prezentovat nápady a spolupracovat na projektech, sdílet nejen CAD informace, ale i relevantní obrázky, dokumenty a videa. Využít můžete i komunikaci v reálném čase a používat virtuální brainstorming. Vytvořte digitální „post-it poznámky“ a všechny nápady a myšlenky budete mít na jednom místě.

Jako učitelé zde můžete také vytvářet krátké kvízy s vyhodnocením, které  využijete pro kontrolu úkolů nebo jen tak pro aktivizaci a zábavu.

Propojení platformy 3D EXPERIENCE s vašimi desktop licencemi SOLIDWORKS zajišťují tři  nástroje:

  • Connector Solidwokrs – propojení na desktop licenci
  • xDesign, cloudová aplikace, ve které můžete vytvářet konstrukce modelů
  • xShape, cloudová aplikace, která umožňuje  tvarové modelování metodou push / pull

Navíc můžete z 3D platformy EXPERIENCE využít nástroje pro komunitní spolupráci, sdílení myšlenek, nápadů a materiálů a řízení projektů v každé své skupině.

Do vašeho portfolia certifikací, jestliže jste jako škola schváleným certifikačním místem pro studentské certifikace, byly přidány nové online zkoušky, které jsou součástí  programu SOLIDWORKS Academic Certification.

Na platformě 3D EXPERIENCE se také můžete zapojit do komunity pro pedagogy nebo studenty, přístup do těchto komunitních skupin je zdarma.

Informace o tom, jak lze začít pracovat s platformou 3D EXPERIENCE a využít ji ve škole pro výuku nebo studentské projektové týmy nebo jak se zapojit do komunity 3D EXPERIENCE EDU Academia, naleznete v našich článcích zde na webu nebo se můžete přímo obrátit na koordinátora pro školy Petra Hedrlína.

 

Originál tohoto článku a další informace najdete i na blogu: https://blogs.solidworks.com/teacher/2020/08/3dexperience-and-the-virtual-classroom.html

 

Napsat komentář