U Uranie 18, Praha 7, 170 00
+420 602 363 446
josef.sir@3epraha.cz

PODPORA VÝUKY

Podpora výuky CAD/CAM ve školách

Podpora výuky na školách

Software je nezbytným nástrojem,  který učitel potřebuje pro kvalitní a moderní technickou výuku. K tomu však potřebuje také celou řadu dalších nástrojů, aby jeho výuka byla efektivní a účinná. Podpora technické výuky na školách je proto pochopitelnou součástí našich nabídek a služeb školám, pedagogům i studentům.  V současné době se tato podpora skládá z:

  • VIP technický servis pro školy – při placené podpoře využivají školy a jejich pracovníci služeb našich CAD/CAM technických oddělení při instalacích a provozech kupovaných softwarů
  • akreditovaná školení pro učitele – k dodávaným softwarům nabízíme akreditovaná školení MŠMT pro učitele za zvýhodněných podmínek
  • odborné stáže pro učitele v rámci Šablon MŠMT
  • semináře a workshopy pro studenty s představením softwarů a novinek
  • učebnice a výukové materiály – k dodávaným softwarům jsou průběžně aktualizovány výukové materiály, příručky a videonávody
  • soutěže a STEM projekty pro jednotlivce a studentské týmy

Školení učitelů s akreditací MŠMT pro DVPP

Vzdělávací kurzy jsou akreditovány MŠMT v souladu s §10 vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků pod. č.j.: MŠMT – 686/2020-2-1 na základě §25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb. 

Školení ZÁKLADY SOLIDWORKS pro učitele

Dvoudenní školení pro začátečníky a ty, co se SOLIDWORKS ve výuce začínají

Školení SketchUp pro učitele

Pro začínající učitele v programu SketchUp. K přihlášení můžete využít přímo tento link

Školení Surfcam/Surfcam Trad/ CAMWorks pro učitele

Dvoudenní školení pro učitele CAM ve vybraném programu

Školení CSWA pro učitele

Dvoudenní školení – příprava pro složení certifikátu CSWA, zkouška je součástí školení

Máte zájem o školení? Vyplňte přihlášku!

Pokud bych měl jmenovat a chválit, tak pana Vysockého, s kterým jsem měl tu možnost absolvovat stáž a školení pro pokročilé. Zároveň bych mu chtěl poděkovat za trpělivost při přípravě na certifikaci programu SolidWorks. S tím je samozřejmě spojená skutečnost, že jsem měl možnost získat kredity na certifikaci pro studenty naší školy. Neopomenu se také zmínit o hodnotném školení CAMWorks s panem Hrbáčkem. Musím se také zmínit o příkladném vedení průběhu řešení problémů v rámci technické podpory. (M.Sahliger – SŠ Ústí nad Orlicí)

Setkání učitelů v roce 2020 

Tradiční setkání učitelů a škol, kde vyučují CAD/CAM bylo letos online. Covidová opatření a distanční výuka ve školách výrazně ovlivnila i tuto tradiční akci a tak jsme se letos setkali dvakrát na online vysílání ve dnech 25. listopadu a 9. prosince. Navíc ještě byla možnost se zapojit do online setkání uživatelů Solidworks a Surfcam, takže závěr roku byl opravdu bohatý na informace. Podrobné informace i možnost se podívat na záznam vysílání nebo materiály pro učitele, které jsme na setkání nabízeli, najdete na této stránce.

Certifikace SOLIDWORKS

Na současném konkurenčním trhu práce potřebují studenti všechny výhody, které mohou uplatnit při nástupu do praxe. Certifikační program SOLIDWORKS poskytuje studentům prověřený benefit, který mohou uplatnit při vstupu na trh práce. Svým certifikátem, který je ověřitelný v celosvětové databázi uživatelů SOLIDWORKS ukazují zaměstnavatelům, že mají 3D CAD dovednosti pro práci konstruktéra. Škola, která se stane poskytovatelem akademické certifikace SOLIDWORKS získává pro své studenty velmi zajímavý a uplatnitelný benefit. Pro její studenty, a týká se to také učitelů školy, jsou pak tyto certifikační zkoušky ZDARMA.

Kontaktujte nás, připravíme vaše učitele na zkoušku CSWA a pomůžeme se získáním akreditace pro poskytování akademických certifikací.

Výukové materiály

K dodávaným programům zpracováváme i podpůrné výukové materiály. Celou řadu výukových materiálů najdete na originálních stránkách dodavatelů softwarů nebo v komunitách uživatelů. Naše materiály jsou zaměřené na konkrétní příklady, se kterými se ve své výukové praxi setkáte, náměty čerpáme na školeních pro učitele nebo na soutěžích CAD/CAM, které pravidelně organizujeme.  Školám je poskytujeme za zvýhodněných podmínek a jsou určeny zejména pedagogům pro jejich přípravu k výuce. Řada výukových materiálů je určena pouze členům naší EDU AKADEMIE jako poděkování a bonus za jejich aktivní přístup při výuce CAD/CAM předmětů.

Zde si můžete stáhnout objednávkový list na výukové materiály.

Výuka 4.0 - téma setkání učitelů v roce 2019

Setkání učitelů v roce 2019 na SPŠ Na Třebešíně v Praze

Tradiční setkání učitelů a škol, kde vyučují CAD/CAM, proběhlo 22. – 23. listopadu na SPŠ Na Třebešíně v Praze.  Jeho cílem je výměna zkušeností, nové inspirace, zajímavosti a tipy pro výuku, nové projekty pro školy mezi pedagogy škol z celé republiky. Letošní setkání bylo motivované pojmem Průmysl 4.0 a možnostmi, jak ho využít ve výuce na školách.  Představili jsme školám náš projekt Výuka 4.0 a podrobnější informace, včetně materiálů ze setkání najdete zde.