U Uranie 18, Praha 7, 170 00
+420 602 363 446
josef.sir@3epraha.cz

Přihláška na CAD soutěž

Podpora výuky CAD/CAM ve školách

Soutěž v CAD kreslení a modelování - 2021

březen 2021 - on line

Tradiční středoškolská soutěž v  odborných dovednostech pro kreslení a modelování v CAD programu je v roce 2021 organizována s přihlédnutím k podmínkám distanční výuky. Soutěž proběhne ve dvou kolech. V prvním soutěžící zpracují zadání (ve formě výkresů a doplňujících informací), jehož řešení předají do stanoveného termínu  odborné porotě k vyhodnocení. Pro zpracování mohou využít programů, které mají k dispozici ve škole nebo pro domácí distanční výuku nebo nové platformy 3DEXPERIENCE for EDU pro studenty a školy. Do finálového kola bude pozváno 10 nejlepších soutěžících ze zaslaných prací, organizace finálového kola bude online s přihlédnutím k aktuálním podmínkám provozu škol.

Letos se tak bohužel nepotkáme osobně, ale základního kola se tak může zúčastnit více zájemců a učitelé mohou využít zadání soutěže i pro hodnocení ve svých předmětech. Námětem pro zadání základního kola bude designový návrh modelu, kde využijete větší míru kreativity při navrhování a zpracování. 

Samostatně budou navíc vyhodnoceny i modely zpracované v nástrojích platformy 3DEXPERIENCE for EDU.

Harmonogram:

do 4. března – přihlášení účastníků vyplněním online přihlášky

5. března – rozeslání informací a zadání přihlášeným účastníkům

19. března  v  23,59hod –  termín k odevzdání zpracovaných zadání

24 – 31. března – předpokládaný termín finálové soutěže, bude upřesněn s přihlédnutím k aktuální situaci ve školách.

Kategorie:

Vzhledem k upraveným podmínkám nerozlišujeme kategorie, jedinou podmínkou pro účast je použití CAD programu. Doporučenými programy jsou SOLIDWORKS, který mohou studenti používat i pro domácí výuku a platforma 3DEXPERIENCE for EDU, na kterou přihlášeným zájemcům zašleme přístup. Lze využít i dalších CAD programů, které používáte ve škole (prosíme uvést do přihlášky). 

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE CAD

prosíme o vyplnění všech polí formuláře, na uvedený e-mail  vám budou zasílány informace o soutěži

Na soutěž již není možné se přihlásit, kapacita byla vyčerpána.