U Uranie 18, Praha 7, 170 00
+420 602 363 446
josef.sir@3epraha.cz

Přihláška na CAM soutěž

Podpora výuky CAD/CAM ve školách

CAM soutěž - duben 2022

20. ročník soutěže v NC programování

Tradiční středoškolská soutěž v  odborných dovednostech pro NC programování je v roce 2021 organizována s přihlédnutím k podmínkám distanční výuky. Soutěž proběhne ve dvou kolech. V prvním soutěžící zpracují zadání (ve formě výkresů a doplňujících informací), jehož řešení předají do stanoveného termínu  odborné porotě k vyhodnocení. Pro zpracování mohou využít programů, které mají k dispozici ve škole nebo pro domácí distanční výuku. Do finálového kola bude pozváno 10 nejlepších soutěžících ze zaslaných prací, organizace finálového kola bude online s přihlédnutím k aktuálním podmínkám provozu škol.

Letos se tak bohužel nepotkáme osobně, ale základního kola se tak může zúčastnit více zájemců a učitelé mohou využít zadání soutěže i pro hodnocení ve svých předmětech.
 

 

Harmonogram: 

do 4. března – přihlášení účastníků vyplněním online přihlášky 

5. března – rozeslání informací a zadání přihlášeným účastníkům

19. března 23.59 hod – termín k odevzdání zpracovaných zadání

24. – 31. března – předpokládaný termín finálové soutěže, bude upřesněn s přihlédnutím k aktuální situaci ve školách.

Kategorie:

Vzhledem k upraveným podmínkám nerozlišujeme kategorie, jedinou podmínkou pro účast je použití CAM programu, doporučeny jsou programy SOLIDWORKS CAM a SURFCAM, u kterých jsou k dispozici varianty pro domácí výuku, lze využít i dalších CAM programů, které používáte ve škole (prosíme uvést do přihlášky).

 

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE CAM

prosíme o vyplnění všech polí formuláře, na uvedený e-mail vám budou zasílány informace o soutěži