U Uranie 18, Praha 7, 170 00
+420 602 363 446
josef.sir@3epraha.cz

MySolidworks pro studenty

Podpora výuky CAD/CAM ve školách

MySolidworks pro studenty

MySolidWorks pro studenty - skvělé místo pro váš trénink

Co je program MySolidWorks pro studenty, a jak ho lze využít ve školách a v přípravě další generace inženýrů a konstruktérů?

Moderní inženýrství využívá počítačem podporovanou konstrukci (CAD) téměř při každém kroku návrhu nového produktu. Znalost práce s CADem je dnes nezbytnou rutinou každého inženýra, ať již  zpracovává své nápady v konstrukci, vytváří ergonomické povrchy, testuje pevnost v tahu návrhu pomocí analýzy konečných prvků (FEA) nebo připravuje výrobu s pomocí CAMu nebo 3D tiskových nástrojů. Není tedy úplně radostným zjištěním, ze CAD ještě stále není pevnou součástí výuky na středních  a vysokých školách nebo v univerzitních inženýrských programech.

Stále větší počet autorů vzdělávacích programů klade důraz na spojení  vědy, technologie, strojírenství a matematiky (STEM), a tak ve světovém měřítku dochází k nárůstu času, který je určen pro vzdělávání s CAD programy.  V ČR ale bohužel stále najdeme mnoho škol, které výuku CAD podceňují. Některé společnosti, které vyvíjejí  CAD programy, proto vytváří tlak nejen na firemní uživatele, ale také i na školy a zejména samotné studenty ke zlepšení této situace. Jednou z těchto společností je Dassault Systèmes s jeho  vzdělávacím programem SOLIDWORKS.

Program MySolidworks podporuje STEM

Program MySolidworks pro studenty spustila společnost Dassault Systemes už v květnu 2016. Hlavní myšlenkou byla snaha propojit studenty a pedagogy s nástroji a výukovými materiály, které mohou mladé kreativní tvůrce proměnit v kvalitní konstruktéry. Od svého spuštění se program MySolidWorks rychle rozšířil a podle Marie Planchard, ředitelky pro vzdělávání ve společnosti Dassault,  se  SOLIDWORKS  používá ve více jak 32 000 školách, od studentů středních a vysokých škol až po špičkové vědce v doktorandských programech na univerzitách. Tam všude najdete Solidworks a Mysolidworks pro studenty v rámci podpory STEM vzdělávání.

Tým specializovaných pedagogů také vytvořil v rámci MySolidworks pro studenty  akademický certifikační program SOLIDWORKS ASSOCIATES (CSWA), kterým už prošlo více než 100 000 certifikovaných studentů a učitelů a získali tak dovednosti, které je zvýhodňují v práci u komerčních uživatelů.

Co získáte s MySolidWorks pro studenty?

Už od samého počátku spuštění programu MySolidWorks pro studenty bylo jasné, že pro úspěšnou realizaci musí být studentům a pedagogům poskytnuty nástroje, díky nimž bude výuka CAD dostupná studentům na všech úrovních, ať už jde o střední nebo vysokou školu.

Proto tým Marie Planchard vytvořil pro tento program  více než 320 výukových videonávodů, testovací příklady pro CSWA a samozřejmě i speciální vydání sady SOLIDWORKS pro vzdělávací účely. A vzdělávací verze SOLIDWORKS není žádný je „ořezaný LITE“ software. SOLIDWORKS Education poskytuje školám téměř kompletní sadu SOLIDWORKS v nejvyšších verzích – SOLIDWORKS Premium, Simulation Premium, Flow Simulation, Electrical Proffessional, Plastics, MBD, Composer, DraftSight, Solidworks CAM a nově i Vizualize Professional.  Pravdou je, že jediným omezením sady SOLIDWORKS Education jsou EDU vodoznaky v souborech, jinak se software neliší od toho, co používají konstruktéři ve firmách a komerčním světě.

Komu je určen MySolidWorks pro studenty?

Každý student se může přihlásit do programu MySolidWorks pro studenty, pokud je studentem střední nebo vysoké školy a může se prokázat platným studentským průkazem.

Kromě možnosti zakoupit si vlastní studentskou licenci, Dassault Systèmes umožňuje školám, aby svým studentům poskytovaly licence SOLIDWORKS Education Edition podle typu své školy zdarma

A studentské týmy, které jsou zapojeny do STEM  projektů, mohou také požádat o sponzorství u společnosti Dassault Systèmes a získat licence SOLIDWORKS zdarma. V současné době sponzoruje Dassault Systèmes více než 3 000 studentských týmů zapojených do výzev STEM.

Jak se zaregistrujete do MySolidWorks pro studenty?

Chcete-li se zaregistrovat do MySolidWorks pro studenty, přihlaste se na stránku MySolidWorks pro studenty kde si založíte svůj účet.  Na formuláři pro vytvoření online účtu SOLIDWORKS, vyberte možnost „Nejsem zákazník SOLIDWORKS nebo nemám sériové číslo SOLIDWORKS.“ Po zadání své e-mailové adresy a kliknutí na tlačítko Next/Další  obdržíte potvrzovací e-mail. Kliknutím na odkaz, který obdržíte v tomto e-mailovém potvrzení, aktivujte svůj účet a poté se přihlásíte do MySolidWorks.com a zaregistrujte své sériové číslo.

Po dokončení těchto kroků si pak můžete stáhnout odpovídající studentskou edici SOLIDWORKS a začít v ní pracovat.

Výhody MySolidWorks pro studenty.

Iniciativa MySolidWorks pro studenty umožňuje studentům přístup k softwarovým nástrojům SolidWorks, které mohou využívat pro výuku a tvorbu svých technických návrhů. Ve spojení se školní licencí pak i pro simulace svých modelů nebo dokumentaci svých projektů a mohou tak své nápady proměnit v kompletní návrhy kdykoli a kdekoli.

Se schopností správně používat  CAD nástroje, mohou budoucí konstruktéři a inženýři, ať už jsou na střední nebo na vysoké škole, vstupovat na pracovní trh nebo zakládat vlastní firmy s vědomím, že jsou připraveni na procesy spojené s konstrukcí a výrobou produktů. Nástroje CAD jsou v dnešním návrhovém prostředí nepostradatelné a schopnost s nimi správně a efektivně pracovat, staví budoucí inženýry do výhodnější pozice při nástupu do pracovního procesu. Mladí budoucí absolventi, kteří dokáží tyto myšlenky správně využít, budou silnější a úspěšnější při nástupu do svých prvních zaměstnání.

Aktuální vývoj vědy a techniky kolem nás ukazuje, že dochází k obrovské renesanci technického myšlení a schopností realizovat technické nápady v praxi. Rozvoj 3D tiskáren, 3D skenerů, cloud computingu a dalších nástrojů, které jsou čím dál tím více dostupné běžným uživatelům a domácnostem, otevírá studentským zájemcům o technické obory možnost objevovat nové světy a umožňuje jim realizovat nápady, které by dříve bylo možné realizovat jen s nákladným a ne příliš dostupným vybavením. Technologický vývoj a konstrukční CAD nástroje umožňují každému realizaci úžasných věcí, kde jediným omezením je naše vlastní představivost a fantazie.

 

Napsat komentář