U Uranie 18, Praha 7, 170 00
+420 602 363 446
josef.sir@3epraha.cz

SOUTĚŽE

Podpora výuky CAD/CAM ve školách

Soutěže pro studenty

Výuka by měla bavit. A výborným nástrojem jsou soutěže, kde můžeme porovnat jaké jsou naše dovednosti a znalosti ve srovnání s ostatními. Učitelé si vymění zkušenosti s výukou, získají nové inspirace pro svoji práci, témata pro výuku. A studenti si vyzkouší, jak zvládnou vyřešit zadání úkolů, které nejsou klasickými školními příklady. A ty nejlepší odměníme.

V letošním roce, tak výrazně ovlivněném distanční výukou v zavřených školách, chceme dát možnost účasti široké skupině studentů s programy CAD a CAM, kteří mohou soutěžní zadání zpracovat i v podmínkách domácí výuky. Předpokládáme pochopitelně fair play hru od všech zúčastněných, v případě pochybností budou členy poroty vyzváni ke konzultaci k jejich práci. Zadání pro základní i finálovou část vychází z tematických plánů pro výuku CAD/CAM na středních školách. Na zpracování základní části bude stanovený čas 14 dní k odevzdání od obdrženého zadání. Po vyhodnocení bude 10 nejlepších autorů pozváno do finálového kola, které bude realizováno formou online vysílání ve stanovený den.

Přihlášky najdete samostatně  u každé soutěže.

Soutěž v CAD kreslení a modelování - březen 2022

Soutěž je určena všem studentům středních škol, které používají ve výuce CAD programy. Soutěž je vyhlašována v roce 2022 pro podporu výuky CAD i v podmínkách distanční výuky. Přihlášení studenti obdrží zadání pro zpracování v CAD programu, které odevzdají k posouzení odborné porotě. Z odevzdaných prací bude vybráno 10 nejlepších soutěžících, kteří postoupí do finále, ve kterém pak v online vysílání zpracují finálové zadání pro určení výsledného pořadí. Doporučeným programem je SOLIDWORKS, nebo online platforma 3DEXPERINECE for EDU, kam soutěžícím umožníme přístup (aplikace 3D Creator),  lze však po dohodě použít i jiné CAD programy, které používáte ve škole. (uveďte prosím do přihlášky).

Zvláštní cena bude udělena nejlepším návrhům zpracovaných v nástrojích 3DEXPERIENCE for EDU, přístup do této online platformy zájemcům zajistíme.

Termín soutěže: březen 2022

Místo soutěže: online soutěž

Přihláška do soutěže CAD

Soutěž v CAM programování - duben 2022

Soutěž je určena studentům středních škol, kteří mají ve výuce programování CNC strojů. Soutěž je vyhlašována  v roce 2022 pro podporu výuky CAM i v podmínkách distanční výuky.  Přihlášení studenti obdrží  zadání pro zpracování v CAM programu, které odevzdají k posouzení odborné porotě. Z odevzdaných prací bude vybráno 10 nejlepších soutěžících, kteří postoupí do finále, ve kterém pak v online vysílání zpracují finálové zadání pro určení výsledného pořadí.  Doporučené CAM programy pro účast jsou Solidworks CAM, CAMWorks  a Surfcam, lze však po dohodě využít i další CAMy, které jsou používány ve škole. (uveďte prosím do přihlášky) 

Termín soutěže: 12.4.2021

Místo soutěže:  online soutěž 

Přihláška do soutěže CAM

Informace k oběma soutěžím získáte u koordinátora soutěží:

Ing. Petr Hedrlín – tel.: 725 719 563, e-mail: petr.hedrlin@3epraha.cz