U Uranie 18, Praha 7, 170 00
+420 602 363 446
josef.sir@3epraha.cz

Postavte si most

Podpora výuky CAD/CAM ve školách

Postavte si most

V květnu letošního roku uplynulo přesně 500 let od smrti Leonarda di ser Piero da Vinci. Jeden z největších géniů historie exceloval v sochařství, architektuře, přírodních vědách, vynálezech, byl vzorem i hudebníkům, spisovatelům nebo konstruktérům. Nápady a návrhy  této všestranné renesanční osobnosti stále nedají spát ani současným badatelům, kteří stále objevují nedozírný talent italského mistra. Jeho nápady byly natolik novátorské, že genialitu některých dokážeme pochopit až nyní.

Podívejme se trochu blíže na jeden z jeho nerealizovaných návrhů - most

Už v roce 1502 chtěl osmanský sultán Bájezíd II. postavit spojnici Istanbulu a sousední Galaty kvůli lepšímu dopravnímu spojení. Oslovil i Leonarda, který mu následně poslal svůj návrh. V dochovaných dokumentech najdeme poznámkový blok plný náčrtů, které popisovaly překlenutí potřebné vzdálenost pomocí jediného zploštělého oblouku podpíraného základnami na obou koncích. Mosty té doby byly obvykle vyráběny s použitím řady půlkruhových oblouků a vzdálenost mezi městy by standardně vyžadovala nejméně desítku takových rovnoměrně rozložených pilířů.

Da Vinciho projekt byl ale natolik odlišný a inovátorský , že se Bájezid II. rozhodl neriskovat a návrh zamítl.

Jaké by mohlo být současné využití tohoto návrhu?

Na americkém technologickém institutu v Massachusetts (MIT) byli zvědavi, zda vladař chyboval a měl dovolit budování spojnice břehů s možností průjezdu plachetnic pod jednolitým dlouhým obloukem s vozovkou pro kočáry a další tehdejší dopravu. Dochované poznámky a ilustrace nespecifikují použité materiály ani systém skladby jednotlivých částí, doktorandka MIT Karly Bastová ale zkoumala, které materiály měl da Vinci k dispozici, zaměřila se i na dobové metody, a dokonce i na geologii místa.

Došla k názoru, že kdyby most vznikl z kamene, mohl se návrh uskutečnit. Vynálezce však disponoval pouze cihlami či dřevem, které by konstrukci neudržely.

V MIT proto vyrobili malou repliku v měřítku 1:500 o velikosti asi 81 centimetrů, která byla sestavena ze 126 bloků různých tvarů a velikostí pomocí 3D tisku. Skutečný most by podle této technologie vyžadoval skladbu tisíců přesně vyřezaných kamenů, moderní možnosti současné doby by dokázaly náročný proces uspíšit a otestovat proveditelnost návrhu.

Da Vinciho stavební projekt zafungoval, model mostu byl stabilní i bez použití malty nebo jiných spojovacích materiálů. Tým MIT došel k názoru , že úžasný tvůrce dokonce navrhl způsob, jak minimalizovat nežádoucí boční pohyby struktury, což by mohlo způsobit zřícení. Patky na obou stranách klenuté lávky byly vysunuty do stran, aby stavbu podpíraly v bočním směru. Most by nejspíše přežil i většinu častých zemětřesení díky dvěma pohyblivým podpěrám.

V norském Oslu šli ještě dál. Příznivci Leonarda da Vinciho v čele s norským umělcem Vebjoernem Sandem připravili projekt pro jehož realizaci se podařilo získat norské ministerstvo dopravy a nákladem 1,36 miliónu dolarů postavili zmenšenou stometrovou verzi mostu ze dřeva. Slouží jako  osm metrů široký přechod pro pěší přes dálnici E-18 asi 35 kilometrů jižně od Osla.

„I tak je to ale vůbec poprvé, co byl některý z Leonardových architektonických návrhů realizován tak, aby sloužil původnímu účelu. Zatím byly postaveny jen různé makety, toto je první funkční konstrukce,“ řekl Sand, při slavnostním otevření, kterého se v roce 2001 zúčastnila i norská královna Sonja.

Navrhněte svůj most

Vyzkoušejte svůj konstruktérský um a připravte si vlastní návrh mostu, u kterého  můžete využít program SOLIDWORKS. Na rozdíl od Da Vinciho i výzkumníků MIT nemusíte vyrábět prototypy a modely, s využitím Solidworks Simulation otestuje hned v CAD návrhu co váš model vydrží a jak bude pevný a stabilní. Solidworks pro vás připravil STEM projekt BRIDGE, kde kromě základní teorie pro stavbu mostů najdete i připravené modely, na kterých můžete testovat svoje postupy, než navrhnete svůj vlastní model.

Kontaktujte nás a my vám zašleme podklady pro STEM projekt BRIDGE

 

Napsat komentář