U Uranie 18, Praha 7, 170 00
+420 602 363 446
josef.sir@3epraha.cz

Vítejte na platformě – 3DSWYM

Podpora výuky CAD/CAM ve školách

Vítejte na platformě – 3DSWYM

Jádrem platformy pro komunikaci a spolupráci je aplikace 3D SwYm. Aplikace poskytuje intuitivní nástroje pro vytváření obsahu a pro komunikaci mezi účastníky platformy a poskytuje tak dynamičtější a pružnější systém pro firmy a týmy při každodenní  práci mezi jejími jednotlivými zaměstnanci nebo členy. Dassault Systèmes používá „SwYm“ k označení stránek vytvořených pomocí technologie 3D SwYm a „SwYmers“ k označení lidí, kteří tyto stránky používají. Samotný SwYm znamená Say What You Mean .

Začínáme s 3D SWYM

3DSwYm je k dispozici jako webová aplikace, ke které přistupujete pomocí kompasu platformy 3DEXPERIENCE z horní lišty řídicího panelu výběrem ikony „Comunities“.

Důležitou vlastností jsou role – ROLES.  Role 3DSwym definují vaše práva vytvářet, číst, aktualizovat a mazat obsah, který se nachází v komunitách, do kterých patříte.  Správa rolí je téma na samostatný článek, základní informace najdete v rozbalovací nabídce nápovědy (?) v řádce  3DEXPERIENCE User Assistance

Práce ve 3D SWYM - Moje skupiny

Rozhraní 3DSwym může obsahovat až tři panely. Ty se mohou lišit v závislosti na tom, co jste vybrali a jak máte panely nakonfigurovány. Levý panel umožňuje přístup ke komunitám/skupinám a konverzacím, každá komunita má vlastní kartu.  V části My Communities jsou karty skupin, kam patříte. Do sekce Favorite Communities můžete přetáhnout svoje oblíbené nebo často navštěvované skupiny.

Při aktivované kartě Communities máte zobrazené tři ikony:

 •  Vyhledávejte ze seznamu svých skupin (Find communities).
 •  Filtrujte pouze nový obsah.
 •   Zobrazte seznam skupin, budou zde uvedeny skupiny, do kterých již patříte a můžete zde najít i další skupiny, ke kterým se můžete připojit.

Kliknutím na What´s new přepnete prostřední panel do seznamu příspěvků z vašich skupin. Z tohoto místa můžete přidávat nové příspěvky do všech skupin.

Kliknutím na vybranou skupinu (výběr se zobrazí barevným proložením), se zobrazí příspěvky jen v této skupině. Zde přidáváte příspěvky jen do vybrané skupiny.

3DSWYM - práce ve skupině

Výběr skupiny vám také poskytne další nástroje pro přístup k informacím o skupině. Tyto informace se zobrazují na panelu zcela vpravo a zahrnují podrobnosti o skupině, členech skupiny a časovou osu vašich příspěvků.

Jednotlivé barevné ikony v horním panelu (výše uvedený obrázek, ikony zleva do prava) jsou nástroje pro:

 • Filtrování vašich příspěvky podle jejich obsahu.
 • Filtrování obsahu podle médií.
 • Filtrování obsahu pomocí WeDos.
 • Filtrování obsahu podle názvů.
 • Filtrování obsahu otázkami.
 • Filtrování obsahu podle stránek wiki.
 • Filtrování obsahu pomocí průzkumů.

Posledním nástrojem je rozevírací seznam dalších funkcí, které umožnují:

 • Zrušit sledování skupiny.
 • Opustit skupinu.
 • Přihlásit se k odběru nového obsahu.
 • Zobrazit a upravit své příspěvky vybrané skupiny.
 • Přihlasit se k odběru kanálu RSS týkajícího se vašich skupin.
 • Sdílet se svými skupinami.

Levý panel vám kromě karty Communities nabízí ještě kartu Conversation. Jejím rozkliknutím zobrazíte konverzaci mezi jednotlivci.

I zde, podobně jako ve skupinách, můžete vyhledávat a filtrovat, stisknutím tlačítka „+“ můžete zahájit novou konverzaci. Stejně jako skupiny i zde můžete využít sekci Favorite conversation.

Ve středním panelu se pak zobrazí konverzace, které jste vedli s vybraným uživatelem. Dvě ikony napravo mění způsob, jakým se vaše konverzace zobrazují.

Obsah zobrazuje vaši konverzaci jako seznam zpráv, příspěvků, médií nebo WeDos, zatímco Časová osa zobrazuje vaše konverzace chronologicky. V obou můžete přidávat zprávy.

Stejně jako u skupin, když je vybrána karta konverzace, na panelu zcela vpravo je panel nástrojů, který vám dává kontrolu nad vaším obsahem. S odkazem na obrázek výše, zleva doprava, tyto nástroje filtrují příspěvky, média a WeDos.

Napravo od výše zmíněné lišty nástrojů jsou nástroje pro audio a video konference.

Rozevírací nabídka na konci této lišty nástrojů umožňuje přístup k dalším funkcím.

Pod těmito dvěma panely nástrojů můžete zobrazit členy vybrané konverzace a obsah / časovou osu konverzace. Výběr obsahu / časové osy na pravém panelu má stejný účinek jako výběr jedné ze dvou ikon umístěných v pravém horním rohu prostředního panelu (kde si prohlížíte své konverzace) a mění způsob, jakým se konverzace zobrazuje.

Tento článek je součástí série a poskytuje stručný přehled o aplikaci 3DSwym pro základní porozumění funkcím v platformě Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE.

 

Jedna odpověď

 1. […] vám umožňuje týmově spolupracovat, komunikovat a ukládat data. Její základ tvoří aplikace 3DSwym (komunikace), 3D Dashboard (nástěnka), 3D drive (úložiště) a 3D Search […]

Napsat komentář