U Uranie 18, Praha 7, 170 00
+420 602 363 446
josef.sir@3epraha.cz

CAM v roce 2020?

Podpora výuky CAD/CAM ve školách

CAM v roce 2020?

Zkratka CAM je už sice široce používaný pojem, ale stále se setkáváme s tím, že ne každý umí správně vysvětlit jeho podstatu. A zejména v přípravě nových techniků na školách je potřeba stále vysvětlovat podstatu a princip CAM programů, aby nedocházelo k chybám v jeho používání a někdy i k rozčarování z toho, že software nesplňuje očekávání, které jsme do něj vkládali. Nejjednodušší výklad  CAMu je ten, že se jedná o program pro přípravu výroby na CNC strojích. Skutečnost je ale trochu složitější. CAM, v překladu počítačem podporovaná výroba, je příprava NC programu na externím počítači. Teprve potom následuje přehrání NC programu, s využitím tzv. postprocesoru, do CNC stroje, kontrola funkčnosti programu a seřízení výroby. A teprve potom může nastat vlastní výroba.

Jaký CAM?

CAMů je na trhu hodně a není úplně jednoduché vybrat si pro vás ten správný. Žádný CAM software neumí všechno. A ani v budoucnu umět nebude. Ve výrobě je potřeba vědět, co potřebujete dělat a podle toho se rozhodovat, jaký potřebujete CAM. Ale jak to máme řešit ve výuce? Ideální by bylo, kdybyste měli CAMů ve škole více. Protože nevíte, kam vaši studenti zamíří do praxe a s čím se pak konkrétně setkají, měli byste je připravit alespoň na nejčastější eventuality. To ale naráží jak na finance při pořizování programu, tak na schopnost učitelů zvládnout pro výuku více než jeden program.

A zde se, bohužel, objevuje častá chyba, která výukový proces diskredituje a znevažuje. Nabídka softwarů zdarma, na které školy velmi často reagují. Zastaralé verze, upravené demo nebo lite verze na hony vzdálené firemní funkčnosti. Množství energie vložené pak do výuky přichází vniveč, protože absolventi škol pak stejně začínají s výukou ve firemním systému „od nuly“ a firemní uživatele to posiluje v názoru, že školství je k ničemu a nikoho nic nenaučí. Navíc vám většinou u softwaru zdarma chybí technická podpora, postprocesory pro stroje, výukové materiály i podpora od praxe.

Samostatný CAM nebo s CADem?

Výhodou společného řešení CAD+CAM je několik a zvlášť ve školách je velmi oceníme:

  • Stejné programové prostředí pro CAD i CAM program při zpracování dat
  • Nedochází k transformaci dat při přechodu z jednoho na druhý program
  • Technická podpora pro oba programy na jednom místě
  • Při výběru správného dodavatele i návaznost postprocesorů na konkrétní CNC stroje
  • Při výběru správného dodavatele i podpora pro vzdělávání učitelů, výukové materiály a možnost zapojení odborníků dodavatele do výuky formou přednášek nebo workshopů

Určitou nevýhodou může být nižší funkcionalita integrovaného CAM, který zpravidla neumí připravit NC program pro složitější CNC stroje a centra. To je nutné řešit přikoupením dalších modulů na konkrétní typ obrábění. Na druhou stranu je jen velmi malý počet středních škol, které mají ve svých výukových plánech přípravu na takto složité obrábění, většině stačí pro přípravu to jednodušší řešení, jestliže je ve stejné funkcionalitě jako firemní řešení.

Pozor na POSTPROCESORY

Postprocesory (překladače virtuálního obrábění do jazyka CNC obráběcího stroje) jsou nezbytnou nástavbou CAMu a slouží k vytváření NC programu pro konkrétní řídící systém konkrétního CNC stroje. Bez něj program na CNC stroji pracovat nebude. Je tedy nutné se při výběru dodavatele vaše CAM ptát nejen na cenu samostatného CAM programu, ale také na to, jak má řešenu problematiku postprocesorů. Cena postprocesoru může i několikanásobně převýšit cenu vlastního CAM programu, případně úplně znehodnotit jeho pořízení, když nepropojíte váš počítačový svět se stroji ve školní dílně. I tuto problematiku byste proto měli brát v úvahu, když uvažujete o nákupu nového stroje. Váš dodavatel CAMu by vám měl říci, jak tuto problematiku umí řešit a zda má připraveny postprocesory, které lze využít na vašich strojích, případně jak vám umí pomoci při nasazení a implementaci na vaše konkrétní vybavení.

CAM v roce 2020 ve škole?

Určitě byste měli pořídit do školy CAM. Učit samotný CAD bez návaznosti na výrobu už nesplňuje podmínky současných požadavků na dovednosti a kompetence studentů. A jaké požadavky by měl váš CAM splňovat?

  • Návaznost na váš CAD, ideálně v integrovaném CAD/CAM balíku
  • Postprocesory pro stroje ve vašich dílnách
  • Implementaci měření ve výrobě a mezioperační kontroly
  • Technickou podporu dodavatele a jeho další podporu pro vaší výuku

3E Praha Engineering dodává školám software SOLIDWORKS, který se svým integrovaným SOLIDWORKS CAMem splňuje všechny výše uvedené body. A navíc přidává i výstupy pro 3D tisk, virtuální realitu a širokou paletu nástrojů pro simulaci a výpočty, které využijete i ve výuce ostatních předmětů. Kontaktujte našeho EDU poradce.

 

Napsat komentář